Vymáhání pohledávek

Proč ztrácet čas nepříjemnými věcmi, když se můžete obrátit na odborníky v daném oboru? Jednou z takových nepříjemných věci jistě je vymáhání pohledávek od dlužníků. A s tím Vám pomůžeme právě my.
Vymáháním pohledávek se zabýváme velice často. Naši zákazníci po nás také často chtějí, abychom jim prověřili jiné firmy. Pro ně jsme připravili několik balíčků, které se liší obsahem služeb. Základní balíček obsahuje rozbor majetkových poměrů a podnikatelské činnosti a vazby na jiné společnosti. Na něj navazují balíčky Busines, Top Balíček a Excelence.

Vymáhání pohledávek soudní cestou

Takové vymáhání pohledávek soudní cestou probíhá většinou přes renomované advokátní kanceláře. Ta nejdříve obesílá dlužníka upomínkami a poté ho zastupuje v soudním sporu. Dlužník je poté povinen zaplatit i soudní výlohy. Tato cesta je efektivní v případě, že víte, že dlužník nějaký majetek má. Cesta je časově náročná a úspěšnost vymáhání je nízká.