Narozena v devadesátých letech

V období devadesátých let dvacátého století došlo k narození mnoha známých českých i zahraničních umělkyň z oblasti filmu, hudby či literárního umění. Kromě mnoha známých osobností se ale v tom pravém slova smyslu ve stejné době „narodila“ též technologická vymoženost, která nese pojmenování 3D tiskárna.

Rozvíjena do dnešní doby

U novinek, k nimž lidstvo v rámci svého vědecko – technologického rozvoje dospěje, je jedním ze základních kritérií hodnocení udržitelnost, tedy ten fakt, zda je daný vynález využitelný i do budoucích let, a desetiletí. Právě 3D tisk svou životnost již prokázal, jelikož se nadále využívá i v druhém desetiletí nového milénia a nejen to. Dochází u něj k dalšímu progresivnímu vývoji, na jehož základě technologie nachází své uplatnění neustále v dalších odvětvích lidské činnosti.